Belastingvoordeel en subsidies

Belastingvoordelen en subsidies

Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot helemaal niets uit en daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Dit is besloten in het Klimaatakkoord. Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren zijn er diverse fiscale regelingen en subsidies die elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Op dit moment zijn er de volgende stimuleringsregelingen en belastingvoordelen, voor particulieren en ondernemers. 

Vrouw met stekken van elektrische auto

De voordelen voor particulieren

De overheid doet er veel aan om elektrisch rijden te stimuleren, omdat een duurzaam milieu en een goed klimaat is genoteerd in het klimaatakkoord.

Hieronder kunt u zien waar u (mogelijk) recht op hebt als u van plan bent een elektrische auto aan te schaffen.

Subsidieregeling

De Rijksoverheid wil elektrisch rijden voor een zo groot mogelijke groep aantrekkelijk maken. Daarom is hiervoor subsidie in het leven geroepen! De subsidieregeling geldt voor de aankoop of lease van een EV. Het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische auto is op dit moment € 2.950, en voor een tweedehands elektrische auto € 2.000. Maar: elektrisch rijden is populair en de subsidiepotjes zijn al snel leeg. Laat u dus door ons goed adviseren over het juiste moment om in te stappen!

Vrijstelling van BPM

BPM is de belasting op personenauto’s. Vaak is dit een aanzienlijk bedrag, dat al verwerkt is in de aankoopprijs. Maar omdat de overheid schoon rijden belangrijk vindt, zijn elektrische auto’s hiervan vrijgesteld. Alles voor een schoner milieu!

Vrijstelling van MRB

De motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting is de belasting over het gebruik van de wegen, ook al zijn die openbaar. Door erop te rijden slijt het wegdek, en daarom betaalt u ervoor. Maar volledig elektrische auto’s zijn ook hiervan vrijgesteld! Dit scheelt in de maandelijkse kosten voor uw auto. Ook voor Plug-in hybrides geldt een regeling; u betaalt dan het halftarief.

Lokale subsidies

Vaak zijn er ook regionale subsidies beschikbaar voor de aanschaf van een elektrische auto of het installeren van een laadpunt. Ook sommige gemeenten willen elektrisch rijden namelijk extra stimuleren! Dit is afhankelijk van de gemeente of provincie waar u woont. De subsidies van een aantal gemeenten vindt u op Nederland Elektrisch.

Zakenman in auto draait aan de radio

De voordelen voor ondernemers en zakelijke rijders

Als ondernemer hebt u meer om over na te denken; met name over de toekomst van uw bedrijf. U wilt meegaan met de verandering in mobiliteit, en in sommige gevallen komt u daar niet onderuit door bijvoorbeeld de optrekkende milieuzones. Maar: het staat ook nog eens goed, de verduurzaming van uw wagenpark! Ook voor ondernemers gelden er veel voordelen als u kiest voor elektrisch rijden. Misschien nog wel meer dan voor de particuliere markt. Hieronder ziet u waarop u als ondernemer moet letten.

MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt een fiscaal voordeel voor investeringen in milieuvriendelijke producten en bedrijfsmiddelen, waaronder natuurlijk een elektrische auto en oplaadpunten! U kunt als ondernemer profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36%. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven, op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dat levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op! Het MIA-budget voor 2021 is € 192 miljoen, en voor de Vamil € 25 miljoen.

Meer over de MIA.

SEBA

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kunt u aanvragen als u als ondernemer nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto’s koopt of leaset. Deze auto’s moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het moeten nieuwe, volledig elektrische voertuigen zijn
  • ze moeten vallen inde N1 of N2 voertuigclassificatie tot een maximumgewicht van 4.250 kilo
  • de netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto’s moeten hoger liggen dan € 20.000
  • voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een minimale WLTP-actieradius van 100 kilometer
  • voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen geldt geen minimale WLTP-actieradius
Vrijstelling van BPM

BPM is de belasting op personenauto’s. Vaak is dit een aanzienlijk bedrag, dat al verwerkt is in de aankoopprijs. Maar omdat de overheid schoon rijden belangrijk vindt, zijn elektrische auto’s hiervan vrijgesteld. Alles voor een schoner milieu!

Vrijstelling van MRB

De motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting is de belasting over het gebruik van de wegen, ook al zijn die openbaar. Door erop te rijden slijt het wegdek, en daarom betaalt u ervoor. Maar volledig elektrische auto’s zijn ook hiervan vrijgesteld! Dit scheelt in de maandelijkse kosten voor uw auto. Ook voor Plug-in hybrides geldt een regeling; u betaalt dan het halftarief.

Bijtellingsvoordeel

Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto. U moet hierover dus inkomstenbelasting betalen. Het normale bijtellingspercentage is 22% over de cataloguswaarde van het voertuig. Voor elektrische auto’s betaalt u minder bijtelling. De overheid wil zo milieuvriendelijk rijden stimuleren. Dat draagt bij aan een beter klimaat en milieu.

Mensen die een elektrische auto van de zaak hebben, hoeven hiervoor minder bijtelling te rekenen. Zo wil de overheid elektrisch rijden stimuleren. Dat draagt bij aan een beter klimaat en milieu!

Voor elektrische auto’s maakt de overheid in 2023 verschil tussen auto’s met een nieuwwaarde van meer of minder dan € 30.000. En tussen nieuwe en oudere auto’s. De DET is de datum waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen in Nederland of in het buitenland.

Verlaagd belastingtarief laadpalen

Voor de energiebelasting voor laadpalen met een vaste aansluiting geldt tijdelijk een verlaging van het tarief. Het tarief over de eerste 10.000 kWh elektriciteit in de eerste schijf die wordt geleverd aan een elektrische voertuigen is verlaagd tot die in de tweede schijf. Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing tot en met 2022.

Lokale subsidies

Vaak zijn er ook regionale subsidies beschikbaar voor de aanschaf van een elektrische auto of het installeren van een laadpunt. Ook sommige gemeenten willen elektrisch rijden namelijk extra stimuleren! Dit is afhankelijk van de gemeente of provincie waar u woont. De subsidies van een aantal gemeenten vindt u op Nederland Elektrisch.