Wijziging van onze privacyverklaring.

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving oftewel de "General Data Protection Regulation" de “GDPR”. De GDPR is een verordening waarmee de Europese Commissie de veiligheid van persoonsgegevens wil bewaken.

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk en hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Vandaar dat wij u graag willen informeren over onze herziene pricacyverklaring. 

Wij willen transparantie bieden over de gegevens die wij van u verzamelen, hoe wij ze gebruiken en uw rechten in het behereven van deze informatie. De wijzigingen in ons privacy beleid kunt u terug vinden via de website of opvragen [via vragen@fva.nl]. Vaneman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als u specifieke vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact op via: vragen@fva.nl

Graag tot ziens bij één van onze vestigingen!

Frank Vaneman

Directeur